ห้องพัก

ห้องพักมีทั้งหมด 3 แบบ

SingleBed

ห้องเตียงเดียว

สำหรับพัก 2 ท่าน — สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักมี แอร์, น้ำอุ่น, ระเบียง และเปลไกลหน้าห้องพัก

DoubleBed

ห้องเตียงคู่

สำหรับพัก 2 ท่าน — สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักมี แอร์, น้ำอุ่น, ระเบียง และเปลไกลหน้าห้องพัก

TrippleBed

ห้อง 3 เตียง

สำหรับพัก 3 ท่าน — สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักมี แอร์, น้ำอุ่น, ระเบียง และเปลไกลหน้าห้องพัก